Bộ môn Kinh tế vận tải | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Kinh tế vận tải

Bộ môn Kinh tế vận tải

Họ tên:
Nguyễn Văn Điệp
Năm sinh:
1968
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Chu Kiều Linh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thanh Hằng
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phan Nguyễn Hoài Nam
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Hoa Ngọc Minh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Minh Ngọc
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Ngọc Hải
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Kim Ngân
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Nguyệt Hằng
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Huệ
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Mai Thị Trang
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thơm
Năm sinh:
1993
Học hàm:
GV
Học vị:
CN
Chi tiết