Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt

Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt

Họ tên:
Nguyễn Hữu Hà
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Cao Minh Trường
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quân
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hoài An
Năm sinh:
1971
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Hà
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Quý
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Thọ
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vương Thị Hương Thu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hà Anh
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết