Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch

Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch

Họ tên:
Nguyễn Thị Thực
Năm sinh:
1954
Học hàm:
GVC
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Phương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Chương
Năm sinh:
1970
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thanh Thủy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thùy Linh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Giang
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Hà Thanh Tùng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Thạch Minh Quân
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hải Sơn
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hường
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Lê Thanh Thanh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
CN
Chi tiết