Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông

Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông

Họ tên:
Trần Đức Thung
Năm sinh:
1957
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Quang
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Khoa
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Nga
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thu Giang
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Dương Hữu Tuyến
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Mai
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Tú
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thúy Ngà
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết