Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý

Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý

Họ tên:
Vũ Trọng Tích
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Tuệ Khanh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hải Hà
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thị Nhự
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Hiền Anh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tiến Thiêm
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Kiều Thị Hương Giang
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hải Linh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
CN
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Trung Hiếu
Năm sinh:
1994
Học hàm:
GV
Học vị:
CN
Chi tiết