Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT

Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT

Họ tên:
Nguyễn Văn Thụ
Năm sinh:
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Thị Thanh Bình
Năm sinh:
1971
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thu Huyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
An Minh Ngọc
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Tú
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Bình
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Trường
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Anh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Minh Tú
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thảo
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
ThS
Chi tiết