Bộ môn Kỹ thuật nhiệt | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

Họ tên:
Đỗ Thái Sơn
Năm sinh:
1956
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Bảy
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Khoát
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trương Minh Thắng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hà
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Khá
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết