Bộ môn Điều khiển và tự động hóa giao thông | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Điều khiển và tự động hóa giao thông

Bộ môn Điều khiển và tự động hóa giao thông

Họ tên:
Nguyễn Duy Việt
Năm sinh:
1961
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Vân Anh
Năm sinh:
1964
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Vân
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thị Hương
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Trọng Thuật
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Văn Mỹ
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết