Bộ môn Điều khiển và tự động hóa giao thông | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Điều khiển và tự động hóa giao thông

Bộ môn Điều khiển và tự động hóa giao thông

Họ tên:
Lê Thị Vân Anh
Năm sinh:
1964
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Vân
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thị Hương
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Trọng Thuật
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Văn Mỹ
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện