Bộ môn Kỹ thuật viễn thông | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông

Họ tên:
Nguyễn Cảnh Minh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nghiêm Xuân Anh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Mai Thị Thu Hương
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Hoài Trung
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Quang Khải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đàm Mỹ Hạnh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Minh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Thanh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Diệu Linh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Chử Hoài Nam
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Lan
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Khởi
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết