Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường

Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường

Họ tên:
Trần Tuấn Hiệp
Năm sinh:
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Thập
Năm sinh:
1947
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Quang
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Anh Cương
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Phương Thảo
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Lan Anh
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hà Linh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Vũ Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Phương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Quỳnh Hương
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết