Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy

Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy

Họ tên:
Nguyễn Viết Trung
Năm sinh:
1949
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Anh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Viết Thanh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hanh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Thị Thu Định
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đào Duy Lâm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Hưng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Minh Tuấn
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Dân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Thái Thị Kim Chi
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Minh Long
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Mạc Văn Hà
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết