Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường

Họ tên:
Phạm Hoàng Kiên
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Phương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thế Hiệp
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Yên
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Công Độ
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thùy Linh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Đắc Hiền
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Xuân Cảnh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phan Thị Thu Hiền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết