Bộ môn Dự án và quản lý dự án | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Dự án và quản lý dự án

Bộ môn Dự án và quản lý dự án

Họ tên:
Bùi Ngọc Toàn
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Vương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Hiển
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phan Thị Hiền
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Cao Phương Thảo
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Kim Nhung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Minh Hằng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Mạnh Đức
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hậu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hương
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết