Bộ môn Đại số và XSTK | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Đại số và XSTK

Bộ môn Đại số và XSTK

Họ tên:
Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Phí Thị Vân Anh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Long
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Mai
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Quang Quỳnh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Tâm
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Mai Phước Bình
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
CN
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hương
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lương Hữu Thanh
Năm sinh:
1953
Học hàm:
Học vị:
CN
Chi tiết
Họ tên:
Phan Văn Xế
Năm sinh:
1955
Học hàm:
Học vị:
ThS
Chi tiết