Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh

Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh

Họ tên:
Vũ Xuân Vịnh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ích Hải
Năm sinh:
1973
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Lê Đức Thắng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Thịnh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Điệp
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết