Bộ môn Chiến thuật - QS chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Chiến thuật - QS chung

Bộ môn Chiến thuật - QS chung

Họ tên:
Đồng Văn Thảo
Năm sinh:
1972
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Tuyên
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Viết Tiến
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Đức Tuấn
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Chiến
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết