Bộ môn Phòng TN Cơ khí | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Phòng TN Cơ khí

Bộ môn Phòng TN Cơ khí

Họ tên:
An Tri Tân
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Văn Anh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Thăng
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết