Bộ môn Phòng TN Công trình | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Phòng TN Công trình

Bộ môn Phòng TN Công trình

Họ tên:
Ngô Ngọc Quý
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trương Tuấn An
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Tâm
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Khánh Đức
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
CN
Chi tiết