Bộ môn Kinh tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Kinh tế

Bộ môn Kinh tế

Họ tên:
Phạm Thị Lan Anh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Vân Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Hồng Bích
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thu Hà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đậu Hải Nam
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết