Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Danh Toàn
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Khoa viện:
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Điện thoại:
0972645725
• Công nghệ và quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1