Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trương Văn Quyết
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0978452140
• - Độ bền của kết cấu bê tông dưới tác động của môi trường (clo, cacbonat hóa...) - Đặc trưng nhiệt của bê tông trong quá trình rắn chắc.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1