Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Hoàng Quân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
2 năm
Bộ môn:
Kết cấu xây dựng
Điện thoại:
0912907227
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1