Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đình Hải
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
2 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0437664056
• - Nghiên cứu Bê tông tiên tiến - Độ bền của Vật liệu và kết cấu - Mô hình hòa và mô phỏng đa cấp độ vật liệu
STT Thời gian Nội dung
1
2 01-01-2017 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG NHIỆT ẨM ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO (UHPC) TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
3
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1