Danh sách Giáo sư - Phó giáo sư | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Danh sách Giáo sư - Phó giáo sư

Danh sách Giáo sư - Phó giáo sư

Họ tên:
Nguyễn Viết Trung
Năm sinh:
1949
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Đức Tuấn
Năm sinh:
1950
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Hà
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Xuân Cậy
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Ký
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Huy Khang
Năm sinh:
1956
Học hàm:
GS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Tuấn Hiệp
Năm sinh:
1950
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Nhiệm
Năm sinh:
1952
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Bang
Năm sinh:
1954
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Học
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Việt Dũng
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Thái Hà Phi
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bính
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Vịnh
Năm sinh:
1957
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đào Mạnh Hùng
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lã Văn Chăm
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Kim Đăng
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hải Hà
Năm sinh:
1965
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hồng Thái
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hoài Đức
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Ngọc Toàn
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Chương
Năm sinh:
1970
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Huy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Hiền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thế Truyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết