Khoa Kỹ thuật xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Họ tên:
Đỗ Văn Bình
Năm sinh:
1957
Học hàm:
GVC
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Mai Đình Lộc
Năm sinh:
1965
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Hoài Nam
Năm sinh:
1969
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Sang
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Long
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Huy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thùy Chi
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Thái Khắc Chiến
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Từ Sỹ Quân
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Bảo Việt
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Việt Anh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Hà
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Quốc Việt
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Bình Tâm
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Loan
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Thu Thảo
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Hiệp
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Hiệp
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
KTS
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Thanh Mai
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Việt Tuấn
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Bích Hậu
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Minh Cường
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Quân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Linh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Hải
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thu Trang
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Cường
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Đăng Dũng
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thanh Thủy
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Việt Cường
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Cảnh Hưng
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết
Họ tên:
Trương Văn Quyết
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Thị Hoài
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Mạnh
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Hoàng Nam
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Hữu
Năm sinh:
1948
Học hàm:
GS
Học vị:
TSKH
Chi tiết