Tin hợp tác quốc tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Tin hợp tác quốc tế

Tin hợp tác quốc tế

Trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Tổng hợp Kyoto – Nhật Bản, liên tục trong bảy năm qua hai trường đã hợp tác đồng tổ chức nhiều hội thảo khoa h

Đây là lần thứ ba hai trường tổ chức giao lưu cho sinh viên. Ngày 14/11/2012, phía bạn đã cử một đoàn gồm 40 sinh viên và 3 giảng viên sang trường ta để giao lưu với giảng viên và sinh viên.

Trang