Phòng Khoa học công nghệ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ:                       P.306, 309 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại:                 (04) 3834 7611

Email:                         pkhcn@utc.edu.vn

Trưởng phòng:          PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Duy Tiến

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Khoa học Công nghệ của Trường được thành lập từ tháng 03/1968. Khi mới thành lập phòng có tên là Ban Nghiên cứu Khoa học, sau này được đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ.

Trong những năm tới, Phòng Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết nghiên cứu khoa học với lao động sản xuất và tăng cường công tác quảng bá các hoạt động KHCN của Trường, đưa Trường Đại học Giao thông Vận tải ngày càng phát triển về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Phòng Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khoa học các cấp, công tác lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, công tác tạp chí và các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

Các nhiệm vụ chủ yếu của phòng bao gồm:

·         Quản lý nhiệm vụ khoa học các cấp bao gồm: nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương, đề tài cấp cơ sở và tương đương

Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

·         Công tác xuất bản tạp chí

·         Công tác quản lý LĐSX, chuyển giao công nghệ

·         Tổ chức Hội nghị KHCN 5 năm 2 lần

·         Các công việc khác:

o   Thẩm định quy đổi giờ KHCN hàng năm học đối với các bộ môn trong toàn Trường

o   Công tác sở hữu trí tuệ, an toàn lao động

o   Tham gia triển lãm về khoa học công nghệ, sinh hoạt Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật

o   Hỗ trợ công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Trường

o   Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 40 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Phòng Khoa học Công nghệ đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Trường.

Các bằng khen đã được trao tặng:

·         Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 1995

·         Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1996-2002

·         Bằng khen của Thủ tướng cho những thành tích xuất sắc về hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010

Trong thời gian qua, Phòng Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành một số văn bản, quy định quan trọng trong quản lý lĩnh vực KHCN:

·         Quyết định số 2504/QĐ-KHCN ngày 28/11/2011 quy định về việc Quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường ĐH GTVT

·         Quyết định số 161/QĐ-KHCN ngày 19/01/2012 ban hành Quy chế quản lý KHCN, LĐSX của Trường ĐH GTVT

·         Quyết định 1766/QĐ-ĐHGTVT ngày 9/9/2011 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của tạp chí Khoa học GTVT

·         Hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của cục TT KHCN quốc gia, Bộ KHCN&MT và đã được cấp mã số chuẩn quốc tế (ISSN) cho tạp chí KH GTVT từ năm 2009

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Đội ngũ cán bộ nhân viện của Phòng gồm 6 người, trong đó có 01 PGS, 01 TS, 01 Kỹ sư và 03 Cử nhân.

Họ tên

Lĩnh vực phụ trách chính

Liên hệ

PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

Trưởng phòng

- Công tác tổ chức, tài chính

- Đề tài NCKH các cấp

- Công tác lao động SX, chuyển giao công nghệ

- Công tác xuất bản Tạp chí (UV Thường trực)

ĐT:      0979-686 239

Email:

buingoctoan4968@yahoo.com

 

TS. Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng phòng

- NCKH của sinh viên

- Công tác Tạp chí

 

ĐT:      0912-840678

Email:

ngduytien@utc.edu.vn

 

CN. Phạm Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

- Đề tài KHCN các cấp

- Ủy viên thư ký Ban biên tập Tạp chí KHGTVT

ĐT:      0914-859 294

Email:

anhkhcn@utc.edu.vn

CN. Trần Văn Giáp

Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí

- Công tác sở hữu trí tuệ, an toàn lao động

ĐT:      0944-644 944

Email:

tvgiapkhcn@utc.edu.vn

 

 

KS. Đoàn Thị Thanh Phượng

Chuyên viên

- Công tác lao động SX, chuyển giao công nghệ

- NCKH của sinh viên

 

ĐT:      0936-410 953

Email: doanthanhphuong128@gmail.com