Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Chương trình học bổng Daizo Tec 2018 cho sinh viên (10/02/2018 - 09:21) Phòng Đối ngoại Mau dang ky hoc bong Daizo Tec 2018.docx, Daizotec Poster - 2018 HB INTENSHIP.pdf
Chương trình học bổng Daizo Tec 2018 cho sinh viên (10/02/2018 - 09:21) Phòng Đối ngoại Mau dang ky hoc bong Daizo Tec 2018.docx, Daizotec Poster - 2018 HB INTENSHIP.pdf
Quy định đối với cán bộ coi thi kết thúc học phần (29/01/2018 - 10:40) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Trách nhiệm của cán bộ coi thi.docx
Thông báo về việc cử cán bộ coi thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 đợt 2 năm 2017-20182 (10/01/2018 - 09:46) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Số lượng CBCT.jpg
Công văn số 03/ĐHGTVT- KT&ĐBCLĐT ngày 03/01/2018 về việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan (05/01/2018 - 08:49) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Công văn 03 + phiếu khảo sát các bên liên quan.rar
Tài liệu đánh giá CVHT và RLSV học kỳ I năm học 2017-2018 (26/12/2017 - 16:40) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Tai lieu danh gia CVHT thang 12.2018.rar, Tai lieu danh gia RLSV thang 12.218.rar
Tài liệu đánh giá CVHT và RLSV học kỳ I năm học 2017-2018 (26/12/2017 - 16:40) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Tai lieu danh gia CVHT thang 12.2018.rar, Tai lieu danh gia RLSV thang 12.218.rar
Đơn xin gia hạn/quyết toán đề tài NCKH cấp Trường (19/12/2017 - 10:58) Phòng Khoa học công nghệ mau don xin gia han.doc
Thông báo về việc dùng thử tài liệu điện tử (14/12/2017 - 15:42) Trung tâm thông tin thư viện Thong bao dung thu CSDL 2017 (ASME;ASCE).pdf, Danh mục chi tiết.pdf
Thông báo về việc dùng thử tài liệu điện tử (14/12/2017 - 15:42) Trung tâm thông tin thư viện Thong bao dung thu CSDL 2017 (ASME;ASCE).pdf, Danh mục chi tiết.pdf
Thông báo học bổng ERNST MACH-GRANT - ASEA UNINET 2018 (12/12/2017 - 18:03) Phòng Đối ngoại INFO-Ernst-Mach-Grant-ASEA-UNINET.pdf, 20140108_manual_first-steps_online-application.pdf
Thông báo học bổng ERNST MACH-GRANT - ASEA UNINET 2018 (12/12/2017 - 18:03) Phòng Đối ngoại INFO-Ernst-Mach-Grant-ASEA-UNINET.pdf, 20140108_manual_first-steps_online-application.pdf
Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017 (07/12/2017 - 22:11) Phòng Tổ chức cán bộ Mẫu đính kèm.rar, VB về ĐGPLVC.rar

Trang