Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Lịch khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo tại trường ĐH Giao thông vận tải (07/01/2017 - 21:03) Phòng Hành chính tổng hợp Lich KS chinh thức.pdf
Thông báo về kế hoạch kiểm kê tài sản công năm 2016 (06/01/2017 - 09:44) Phòng Thiết bị quản trị TB_Kehoach_TBQT_2017_3.rar, HDSD kiem ke tai san.doc
Thông báo về kế hoạch kiểm kê tài sản công năm 2016 (06/01/2017 - 09:44) Phòng Thiết bị quản trị TB_Kehoach_TBQT_2017_3.rar, HDSD kiem ke tai san.doc
Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng kiểm kê tài sản công trên hệ thống Văn phòng điện tử (06/01/2017 - 09:13) Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin HDSD kiem ke tai san.doc
Thông báo kết luận của Hội đồng lương về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 (05/01/2017 - 08:20) Phòng Tổ chức cán bộ Danh sach thuoc dien xet nang luong som 2016.xlsx
Thông báo Tổng kết hoạt động KH&CN 2011-2016 (30/12/2016 - 09:23) Phòng Khoa học công nghệ thong bao.doc, PL-1-đến-5 -FINAL_khoa.xlsx
Thông báo Tổng kết hoạt động KH&CN 2011-2016 (30/12/2016 - 09:23) Phòng Khoa học công nghệ thong bao.doc, PL-1-đến-5 -FINAL_khoa.xlsx
Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Giao thông vận tải (29/12/2016 - 15:07) Phòng Công tác chính trị và sinh viên quy che QL nguoi nc ngoai.doc.docx
Thông báo thành phần dự Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng ngày 20/12/2016 (18/12/2016 - 22:31) Phòng Tổ chức cán bộ DSCBCCMR.xlsx
Thông báo về hoạch lắp đặt bảng nội quy tại các phòng thí nghiệm, các trung tâm và xưởng in (16/12/2016 - 16:01) Phòng Thiết bị quản trị TB_Kehoach_TBQT_2017_2.rar
Thông báo: Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sau nghiệm thu (16/12/2016 - 14:06) Phòng Khoa học công nghệ Phieu bao cao ket qua thuc hien NVKHCN (2).DOC
Thông báo học bổng Credit Mobility Eramus+, năm 2017 (14/12/2016 - 13:44) Phòng Đối ngoại Mau dang ky hoc bong Eramus+ 2017_2.docx
Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa, thay thế trang thiết bị và cơ sở vật chất năm 2017 (14/12/2016 - 10:22) Phòng Thiết bị quản trị TB_Kehoach_TBQT_2017_1.rar

Trang