Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán lắp ghép cần trục trên hệ thống phao nổi khi làm việc trên sông ngòi, kênh rạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Phân tích mô hình tính toán kết cấu công trình bến cảng đặc biệt lắp ráp nhanh trong giai đoạn thi công xây dựng tại Việt Nam
Nghiên cứu mô hình hoạch định chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông
Nghiên cứu phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nghiên cứu phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng ATM bằng mạng neural.

Trang