Tin tức khoa Giáo dục quốc phòng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Tin tức khoa Giáo dục quốc phòng

Tin tức khoa Giáo dục quốc phòng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016 -2017 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 -2017 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 -2017 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 -2017 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN.

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-ĐHGTVT-GDQP của Nhà trường về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2016 để gửi đi đào tạo sĩ quan dự bị theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2015 -2016 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN.

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN CHỌN

1. Chỉ tiêu Bộ giao: 50 chỉ tiêu, trong đó:

Thực hiên chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị từ nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học hàng năm.

Khoa GDQP trân trọng gửi lời cảm ơn đến các em sinh viên đã bớt chút thời gian cho biết ý kiến của mình về hoạt động công tác của Văn phòng khoa, và các Bộ môn của khoa trong học học kỳ 2 năm học 2