Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 56, khoa Đào tạo quốc tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 56, khoa Đào tạo quốc tế

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 56, khoa Đào tạo quốc tế

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2017 -2018 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 56, khoa Đào tạo Quốc tế: Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại Bảng tin của Khoa GDQP; Văn phòng khoa GDQP tại nhà B2 của Trường. Trân trọng !

Danh mục: