Hướng dẫn quy trình đăng ký sử dụng Hội trường lớn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Hướng dẫn quy trình đăng ký sử dụng Hội trường lớn

Hướng dẫn quy trình đăng ký sử dụng Hội trường lớn              Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

      Phòng CTCT&SV xin lưu ý các đơn vị trong toàn Trường thực hiện đúng Quy trình đăng ký, sử dụng và bàn giao Hội trường lớn đã được nêu trong Quy định Về quản lý và sử dụng Hội trường lớn (Ban hành kèm theo Quyết định số 582 /QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải), cụ thể:

 Quy trình thực hiện đăng ký và bàn giao

1. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng hội trường liên hệ với Phòng CTCT&SV để đăng ký theo hướng dẫn và nộp đúng thời gian quy định.

Điền đầy đủ thông tin vào “Đơn đăng ký sử dụng Hội trường lớn” và nộp cho Phòng CTCT&SV của nhà trường trước 10 ngày (ngày làm việc).

2. Phòng CTCT&SV tổng hợp số liệu đăng ký sử dụng, trình Ban Giám hiệu phê duyệt trước sáng thứ 6 hàng tuần. 

3. Sau khi kế hoạch sử dụng Hội trường lớn được thông qua, đơn vị sử dụng chủ động làm việc với Phòng CTCT&SV để thống nhất công tác chuẩn bị.

Đơn vị sử dụng nộp nội dung chương trình cho Phòng CTCT&SV trước 03 ngày (ngày làm việc).

4. Sau khi hoạt động kết thúc, đơn vị sử dụng có trách nhiệm cùng cán bộ phụ trách kiểm tra, thực hiện công tác bàn giao lại hội trường và thanh lý hợp đồng.

5. Đối với những hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường, đã được đăng trên lịch công tác tuần không cần thực hiện theo quy trình đăng ký trên. Các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng sự phân công của Nhà trường.

    Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo Quy định này./.

Phòng CTCT&SV

Danh mục: