Một số file hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Một số file hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải

Một số file hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải

     Để thuận tiện cho việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải, phòng CTCT&SV cung cấp một số tài liệu kèm với thông báo này.
     Các file được cung cấp có 3 loại:
     - Các file định dạng JPG (bao gồm logo Trường, motiv nhận diện thương hiệu, 2 mẫu màn hình chờ, name card).
     - Các file định dạng CDR (bao gồm logo Trường, motiv nhận diện thương hiệu, name card). Lưu ý các file này mở bằng phần mềm Corel Draw phục vụ cho việc chế bản, in ấn.
     - File thuyết trình powerpoint.
     Các đơn vị, cá nhân trong Trường trong quá trình sử dụng nếu có phản hồi vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV hoặc gửi thông tin qua email: linhvunguyenngoc@gmail.com để được hỗ trợ.
 
Các nội dung liên quan tải về tại file đính kèm.

 
 

 

Danh mục: