Thông báo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân năm học 2016-2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân năm học 2016-2017

Thông báo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân năm học 2016-2017

     Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đã họp 03 phiên vào các ngày 08/08, 15/08 và 16/08/2017 để xét và bỏ phiếu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm học 2016-2017.
     Hội đồng xin thông báo kết quả cụ thể đối với các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, các hình thức khen thưởng bậc cao.
     Mọi ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân xin gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, phòng 201, 207 Hội trường lớn trước ngày 25/08/2017.
 
Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
 

Danh mục: