THÔNG BÁO Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa 58 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

THÔNG BÁO Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa 58

THÔNG BÁO Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa 58
Đề nghị các đơn vị xem kế hoạch và cho ý kiến phản hồi về Phòng CTCT&SV trước ngày 16/8/2017.

Nội dung văn bản trong file đính kèm./.

Danh mục: