THÔNG BÁO tổ chức Hội thảo tuyển dụng của Công ty TNHH DAIZO TEC tại Trường | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

THÔNG BÁO tổ chức Hội thảo tuyển dụng của Công ty TNHH DAIZO TEC tại Trường

THÔNG BÁO tổ chức Hội thảo tuyển dụng của Công ty TNHH DAIZO TEC tại Trường

Kính gửi:  -Các khoa quản lý sinh viên
 
Căn cứ công văn của Công ty TNHH DAIZO TEC và ý kiến phê duyệt của Ban giám hiệu về việc tổ chức Hội thảo tuyển dụng của Công ty TNHH DAIZO TEC tại trường. Phòng CTCT&SV kính đề nghị các khoa thông báo tới sinh viên của khoa mình quản lý.
Thời gian tổ chức hội thảo: 9h30 ngày 5 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: Phòng 501.A1
(Nội dung và đối tượng tuyển dụng đã đăng trên Website của trường)

Danh mục: