Đăng ký bài báo Tạp chí 3 trường năm 2016 trên VPĐT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Đăng ký bài báo Tạp chí 3 trường năm 2016 trên VPĐT

Đăng ký bài báo Tạp chí 3 trường năm 2016 trên VPĐTĐĂNG KÝ BÀI BÁO TẠP CHÍ 3 TRƯỜNG SỐ 7 NĂM 2016 TRÊN VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
 
Tạp chí 3 trường số 7 (năm 2016) thực hiện đăng ký và duyệt các bài báo trên Văn phòng điện tử (VPĐT) cho các CBGV trong trường từ ngày 10/10/2016. Hướng dẫn đăng ký trên VPĐT xem trên trang web của Trung tâm ứng dụng CNTT.

Mẫu bài báo xem trên trang web: http://www.utc.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-gtvt
 
Trân trọng thông báo,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT