Thông báo nhận bài gửi đăng trên số 53 và Tạp chí 3 trường số 7 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo nhận bài gửi đăng trên số 53 và Tạp chí 3 trường số 7

Thông báo nhận bài gửi đăng trên số 53 và Tạp chí 3 trường số 7


THÔNG BÁO NHẬN BÀI GỬI ĐĂNG TRÊN SỐ 53 VÀ TẠP CHÍ 3 TRƯỜNG SỐ 7
 
Tạp chí Khoa học GTVT là tạp chí có uy tín trong ngành và được Hội đồng Chức danh giáo sư ngành GTVT chính thức đưa vào trong Danh mục Tạp chí được tính điểm khi xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ nhiều năm nay. Hiện nay Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT đang tiếp tục nhận bài gửi đăng trên các số 53 (tháng 8/2016) và Tạp chí 3 trường số 7 (năm 2016).
 
Các tác giả gửi bài đăng xin gửi kèm theo Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Giáp (phòng KHCN), ĐT: 04 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://www.utc.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-gtvt
 
Trân trọng,
 
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT