Thông báo nhận bài gửi đăng trên số 54 (10/2016) và Tạp chí 3 trường số 7 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo nhận bài gửi đăng trên số 54 (10/2016) và Tạp chí 3 trường số 7

Thông báo nhận bài gửi đăng trên số 54 (10/2016) và Tạp chí 3 trường số 7THÔNG BÁO NHẬN BÀI GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHGTVT SỐ 54 (10/2016) VÀ TẠP CHÍ 3 TRƯỜNG SỐ 7 NĂM 2016
 
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT đang tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 54 (tháng 10/2016) và Tạp chí 3 trường số 7 (năm 2016).
 
Các tác giả gửi bài đăng xin gửi kèm theo Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Giáp (phòng KHCN), ĐT: 04 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://www.utc.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-gtvt
 
Trân trọng,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT