Thông báo nhập khối lượng giờ NCKH năm học 2016 – 2017 trên VPĐT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo nhập khối lượng giờ NCKH năm học 2016 – 2017 trên VPĐT

Thông báo nhập khối lượng giờ NCKH năm học 2016 – 2017 trên VPĐTXem file đính kèm./.

 

GHI CHÚ:

 

1. Sau ngày 2/6/2017: hệ thống sẽ tạm khóa lại để phục vụ công tác thẩm định giờ NCKH tại các Bộ môn.

 

2. Trong trường hợp có hơn 1 người cùng nhập 1 hoạt động NCKH (ví dụ bài báo nhiều tác giả) thì chỉ có khai báo của của tác giả chính (hoặc của tác giả khai báo đầy đủ chính xác hơn) được chấp nhận.

 

3. Đối với đề tài cấp Trường năm 2016 đã bảo vệ: cần nhập trong module "Đề tài NCKH cấp Trường" như đã làm đối với đăng ký đề tài cấp Trường năm 2018 (nhập bao gồm cả thành phần Hội đồng nghiệm thu)không nhập trên module "Giờ NCKHCN", mục Đề tài cấp Bộ và tương đương. Khối lượng NCKH sẽ được bổ sung cho các thành viên trong Trường tham gia đề tài và tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài.