Thông báo v/v xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo v/v xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016


Thực hiện kế hoạch số 815/KH-BGDĐT ngày 08/11/2016 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Bản Sơn năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung sau:
 
I. Thời gian và địa điểm xét Giải thưởng:
1. Từ 01/12/2016 đến ngày 01/03/2017: Nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn.
Địa điểm: Vụ KHCN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Từ ngày 15/3/2017 đến 05/4/2017: Thẩm định các công trình và xét chọn Giải thưởng
3. Tháng 5/2017: Tổ chức trao Giải thưởng
 
II. Giải thưởng:
Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 50.000 USD. (Giá trị tính theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm trao thưởng).
 
III. Đối tượng tham gia xét tặng Giải thưởng, lĩnh vực xét tặng Giải thưởng, Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng:
Theo Quyết định số 5252//QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn.
 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  09:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Cấu trúc dữ liệu cây phân đoạn và ứng dụng
  Người báo cáo: Phạm Xuân Tích
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Cập nhật những kiên sthwcs mới về quản lý xây dựng trong bài tập kinh tế xây dựng cho ngành công trình
  Người báo cáo: Lê Thanh Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  10:03 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế bản vẽ cầu bê tông
  Người báo cáo: Lê Đắc Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn VT đường bộ TP.
  11:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn trong kết nối hạ tầng GTVT tại Cảng Hải Phòng phục vụ Logistics
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Như
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:11 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Tìm hiểu thuật toán phân cụm và ứng dụng tách vật thể trong ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:26 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Tìm hiểu thuật toán phân cụm và ứng dụng tách vật thể trong ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Khảo sát chất lượng xử lý nước thải sản xuất tại một số trạm trộn BTXM trên địa bàn Hn
  Người báo cáo: Vũ Phương Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Một số công nghệ tiên tiến mới giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo trì đường bộ
  Người báo cáo: Nguyễn Lan Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  16:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Những khái niệm về đường phố Xanh trông Đô thị hiện đại.
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  16:30 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Công trình Thoát nước Xanh trong công trình Đường Đô thị
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn