Định mức xây dựng thuyết minh đề tài NCKH | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Định mức xây dựng thuyết minh đề tài NCKH

Định mức xây dựng thuyết minh đề tài NCKH

Phòng Tài chính Kế toán thông báo về căn cứ, định mức xây dựng thuyết minh cho các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường phục vụ việc xây dựng thuyết minh, lập dự toán chi tiết cho các đề tài
 

Đính kèm: 
Danh mục: