Hướng dẫn thanh quyết toán đề tài NCKH | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Hướng dẫn thanh quyết toán đề tài NCKH

Hướng dẫn thanh quyết toán đề tài NCKH

Để thuận tiện và đảm bảo đúng qui trình thanh quyết toán các đề tài NCKH, Phòng Tài chính Kế toán kính mời các chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện theo Hồ sơ, biểu mẫu thanh quyết toán tại file đính kèm.

Danh mục: