Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

   Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/5/2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động; Phòng Tổ chức Cán bộ đã tiến hành rà soát và lập danh sách công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 xét theo các thành tích (ưu tiên từ cấp độ thành tích cao nhất tính từ trên xuống) như sau:
   - Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Huân chương các loại.
   - Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân. Nhà giáo ưu tú; Huy chương các loại.
   - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng.
   - Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.
   - Bằng khen của Bộ trưởng
   - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
   - Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
   - Bảo vệ luận án tiến sĩ đúng han.
   - Người đạt thành tích đặc biệt khác.
    Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận; thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ.
   Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến  danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 cho toàn thể CB-VC trong đơn vị được biết.
Lưu ý:     
   Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 có thể xem tại bảng tin của Phòng Tổ chức Cán bộ
   Trường hợp có ý kiến thì phản ánh bằng văn bản hoặc gọi điện về thường trực Hội đồng lương (qua phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 04.38347675) trước ngày 06/12/2017.

Danh mục: