Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 trên hệ thống VPĐT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 trên hệ thống VPĐT

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 trên hệ thống VPĐT

THÔNG BÁO 

V/v hướng dẫn sử dụng đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

năm 2018 trên hệ thống VPĐT

Theo thông báo của Phòng KHCN các Cán bộ, Giảng viên, Bộ môn, Khoa thực hiện đăng ký đề tài NCKH cấp Trường trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường http://vanphongdientu.utc.edu.vn qua tài khoản cá nhân của cán bộ giảng viên hoặc tài khoản đơn vị bắt đầu từ ngày 15//8/2016. Các đơn vị hoặc cá nhân cán bộ giảng viên có thể tải về tài liệu hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH cấp Trường trên cổng thông tin, các website hỗ trợ kỹ thuật hoặc trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường

- website: http://www.utc.edu.vn   hoặc http://hotrokythuat.utc.edu.vn

- văn phòng điện tử: http://vanphongdientu.utc.edu.vn

Lưu ý: Những bộ môn và những giảng viên nào chưa có tài khoản trên hệ thống văn phòng điện tử hoặc trong trường hợp cần tư vấn và trợ giúp có thể liên hệ với TT ƯDCNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:

- Văn phòng: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT

- Điện thoại: 04 37665609

- Email: cait.info@utc.edu.vn

Trân trọng!

 

Danh mục: