Thông báo đăng ký tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo đăng ký tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary

Thông báo đăng ký tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary     Nhằm hướng tới việc sử dụng CSDL Ebrary của giảng viên trong Nhà trường được hiệu quả hơn, Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp với Công ty iGroup Việt nam dự định tổ chức chương trình hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary (chi tiết trong file đính kèm).
    - Thời gian: cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2017 (trong một buổi sáng hoặc chiều).
     - Địa điểm: tại trường Đại học GTVT.
    Để chương trình tổ chức được thành công và hiệu quả, Trung tâm Thông tin - Thư viện đề nghị các bộ môn có nhu cầu tham gia đăng ký danh sách theo mẫu: Danh sách đăng ký tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary và gửi về Phòng nghiệp vụ tầng 5 nhà A8 từ ngày 13/03 đến ngày 20/03/2017. File mềm được tập hợp theo Bộ môn và gửi về địa chỉ thuvien@utc.edu.vn.
                                                                                                                     Trung tâm Thông tin - Thư viện

Danh mục: