Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đoàn Thị Thúy Phượng
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Vật lý
Điện thoại:
0936496696
• Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các vật liệu có cấu trúc nano.
• Nghiên cứu định hướng ứng dụng của các vật liệu có cấu trúc nano trong xử lí quang xúc tác và xử lí môi trường.
STT Thời gian Nội dung
1 25-12-2013 Chế tạo và nghiên cứu tính chất của họ vật liệu SrTi¬1-xMxO3 (M = Co, Ni)
2 29-09-2015 Khảo sát tính chất vật lý và quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha tạp S trong việc xử lý xanh metylen và diệt khuẩn E. coli.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 Doan Thi Thuy Phuong, Le Van Hong, and Nguyen Van Minh (2011), “SrTi1-xNixO3 nanoparticles: synthesis and characterisation”, Int. J. Nanotechnol., Vol. 8, Nos. 3/4/5, pp. 312-323.
2 15-09-2008 Doan Thi Thuy Phuong, Le Van Hong, and Nguyen Van Minh (2008), “Structural and Raman spectroscopy studies of SrTi1-xFexO3”, APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN 2008), Nha Trang, Vietnam, September 15-12, pp. 963-966.
3 08-11-2009 Đoàn Thị Thúy Phượng, Đào Việt Thắng, Lê Văn Hồng và Nguyễn Văn Minh (2009), “Cấu trúc và tính chất vật lý của hệ mẫu SrTi1-xNixO3 chế tạo theo phương pháp sol-gel”, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), pp. 441-444.
4 12-11-2009 Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong (2009), “Raman spectroscopy study of SrTi1-xTMxO3 (TM = Fe, Co) nanoparticles”, Proceedings of IWNA 2009, Vung Tau, Vietnam, November 12-14, pp. 355-359
5 05-05-2010 Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong (2010), “SrTi1-xFexO3 nanoparticle: a study of structural, optical, impedance and magnetic properties”, Journal of Experimental Nanoscience, pp. 1-12.
6 14-05-2010 Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong (2010), “Dopant effects on the structural, low temperature Raman scattering and electrical transport properties in SrTi1-xFexO3 nanoparticles synthesized by sol-gel method”, J Sol-Gel Sci Technol, 55, pp. 255-260.
7 19-05-2010 Doan Thi Thuy Phuong,and Nguyen Van Minh (2010), “Dopant effects on the structural, optical and electrical transport properties in SrTi1-xCoxO3 nanoparticles synthesized by sol-gel method”, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, Vol. 19, No. 2, pp. 219–227.
8 06-08-2010 Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong (2010), “Structural and low temperature Raman scattering studies in SrTi1-xCoxO3 nanoparticles synthesized by sol-gel method”, J Sol-Gel Sci Technol, 56, pp. 264–269
9 17-08-2010 Van Minh Nguyen, Thi Thuy Phuong Doan, Cao Khang Nguyen, Van Hong Le, Thi Minh Hien Nguyen, In Sang Yang (2010), “Temperature dependent Raman spectroscopic study of SrTi0.9M0.1O3 (M = Fe, Co, Ni) nanoparticles”, Nanotechnology (IEEE-NANO), pp. 586 - 589
10 15-09-2013 Doan Thi Thuy Phuong, Nguyen Van Minh and Chu Tien Dung (2013), “Structural and optical properties of samples SrTi1-xMxO3 (M = Co, Ni) synthesized by sol-gel method”, Communication in Physics, Vol.23, pp. 263-273.
11 25-10-2014 Nguyen Cao Khang, Vu Quoc Trung, Lam Thi Hang, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Lien, Doan Thi Thuy Phuong, Kieu Thi Bich Ngoc and Nguyen Van Minh, (2015), “Photocatalytic composites based on Zn2SnO and carbon nanotubes”, Journal of science, of HNUE, Mathematical and Physical Sci., 2014, Vol. 59, No. 7, pp. 144-149
12 18-05-2015 Đoàn Thị Thúy Phượng, Trần Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thúy Hằng (2015), “Ứng dụng tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha tạp Ni, S để xử lí xanh metylen và diệt khuẩn E.coli”, Tạp chí Khoa học và công nghệ số 28.2015, pp 66-70.
13 12-11-2015 Le Thi Mai Oanh, Dang Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thuy Phuong anh Nguyen Van Minh (2015), “Effects of crystallinity and particle size on photocatalytic performance of ZrTiO4 nanostructured powders”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 31, No. 4, pp. 49-55
14 17-02-2016 Le Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thi Thuy Phuong, Dang Thu Ha and Nguyen Van Minh (2016), “Formation of crystal structure of zirconium titanate ZrTiO4 powders prepared by sol–gel method”, Journal of electronic materrials, Volume 45, Issue 5, pp 2553–2558.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Vật Lý Đại Cương tập I – Cơ Học và Nhiệt Học
2
3 2015-10-28 Vật lý
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-10-2015 31-10-2016 Nguyễn Xuân Huy Học viên Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc, đặc trưng quang xúc tác của vật liệu (1-x)SrTiO3xTiO2 Đã chế tạo thành công hệ vật liệu composite (1-x)SrTiO3xTiO2 (x=0,3 ÷ 0,8, x =0,0 và x=1,0) bằng phương pháp sol-gel.Các kết quả nhiễu xạ tia X, phổ tán xạ Raman, FTIR đều cho thấy, vật liệu composite thu được là sự tổng hợp hai pha riêng biệt SrTiO3 và TiO2.Vật liệu thu được có kích thước nano (khoảng hơn 20 nm). Tuy nhiên các hạt thu được có xu hướng kết đám. Các kết quả đo phổ tán xạ Raman các mẫu composite cũng cho thấycác hạt TiO2có xu hướng bao bọc các hạt STO. - Kết quả nghiên cứu phổ hấp thụ quang học cho thấy độ rộng vùng cấm hiệu dụng của vật liệu composite có giảm so với vật liệu STO tinh khiết nhưng không nhiều. Tuy nhiên, phổ huỳnh quang cho thấy cường độ huỳnh quang của tâm phát huỳnh quang ở vị trí bước sóng 780 nm đối với mẫu (1-x)SrTiO3xTiO2với x=0,5 thấp hơn so với mẫu STO tinh khiết. Điều này cho thấy xác suất (tỉ lệ) tái hợp điện tử-lỗ trống đối với mẫu composite giảm s
2 01-10-2015 31-10-2016 Bùi Văn Dương Học viên Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite quang từ Fe3O4 - TiO2 định hướng ứng dụng trong xử lí môi trường 1. Chế tạo thành công mẫu vật liệu nano Fe3O4-TiO2 có cấu trúc lõi-vỏ bằng phương pháp sol-gel, đáp ứng mục đích nghiên cứu. 2. Cấu trúc của các mẫu vật liệu phù hợp với các thẻ chuẩn đã được công bố. Đặc biệt khi nhiệt độ tăng thì xuất hiện các pha anatase và pha rutile đặc trưng của TiO2. 3. Ảnh TEM khẳng định vật liệu nano Fe3O4-TiO2 có cấu trúc lõi/vỏ. Các hạt thu được có dạng hình cầu với đường kính chung bình khoảng 20nm. 4. Kết quả kiểm tra thành phần phổ EDS cho thấy vật liệu được chế tạo là tinh khiết, trên đồ thị chỉ thấy xuất hiện các đỉnh đặc trưng của Fe, Ti, O. 5. Kết quả dường cong từ hóa cho thấy vật liệu thể hiện tính chất siêu thuận từ, từ độ bão hòa giảm, lực khác từ tăng khi nhiệt độ tăng. 6. Kết quả phổ hấp thụ, phổ huỳnh quang cho thấy khi composite Fe3O4 với TiO2 vật liệu có khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng tử ngoại và có khả năng phát quang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện