Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Quách Duy Trường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Vật lý
Điện thoại:
0982568983
• Vật liệu từ và điện từ học spin
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2012 31-08-2016 Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc Nghiên cứu sinh Tiến sĩ
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện