Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Văn Quảng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Vật lý
Điện thoại:
047664050
• - Material Science - First-principles calculation
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2007 Phương pháp Chuẩn thế và hàm green trong lý thuyết trường lượng tử
2 01-01-2016 NGHIÊN CỨU SỰ PHỤ THUỘC CỦA CẤU TRÚC MẠNG VÀ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN VÀO ÁP SUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP FLAPW TRONG LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ VÀ LÝ THUYẾT BOLTZMANN
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2 01-08-2009 31-07-2014 Ajou University, Korea NCS: First-principles calculation
3 01-07-2014 10-07-2014 India Researcher: material science
4 01-09-2014 31-08-2015 Sookmyung University, Korea Researcher: Density functional theory
5 11-03-2017 18-03-2017 ICTP, Italy Researcher: Density functional theory
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2007-08-05 Giải bài tập vật lý đại cương
2 2015-09-03 Vật lý (Giáo trình)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện