Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Chu Tiến Dũng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Vật lý
Điện thoại:
0977863646
• Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano kim loại, từ tính, bán dẫn, đa chức năng ứng dụng trong các lĩnh vực: y sinh học (tầm soát ung thư, đánh dấu tế bào, phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư,...), môi trường (xử lý môi trường - Tách, lọc kim loại nặng trong nước, xử lý nước nhiễm khuẩn, virus, chất hữu cơ...), vật liệu xây dựng (các hạt nano silica, titan dioxide, zinc oxide, cacbon nanotube... làm vật liệu phụ gia làm tăng cường tính cho bê tông, vật liệu tự làm sạch, siêu kị nước, vật liệu cường độ siêu cao...)
STT Thời gian Nội dung
1 30-11-2015 Nghiên cứu chế tạo, tính chất của hạt nano đa chức năng từ hạt nano Ag- 4ATP và nano Fe3O4 nhằm đánh dấu tế bào (Năm 2015- đã nghiệm thu)
2 21-12-2017
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2011-12-21 Giáo trình Vật lý đại cương - Cơ học và Nhiệt học

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện